dr inż. Marek Rydel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

dr inż. Marek Rydel

Przykładowe programy z 2. zajęć z Arch komp

Drukuj PDF

W dziale download do pobrania przykładowe programy prezentowane na 2 zajęciach z Architektury komputerów.

Architektura Komputerów - Warunki zaliczenia przedmiotu

Drukuj PDF

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z zadań laboratoryjnych oraz kartkówek. W trakcie semestru należy opracować 5 zadań laboratoryjnych oraz zaliczyć 2 zapowiedziane kartkówki.
Ćwiczenia laboratoryjne należy opracować w formie programu w języku asembler. Program musi spełniać przedstawione w zadaniu kryteria. Ocenie podlega Państwa wiedza na temat działania programu i zastosowanych w nim rozwiązań. Za program można otrzymać 3 pkt, przy czym maksymalna liczba punktów maleje wraz z terminem oddania programu. Po przekroczeniu terminu (5 zajęcia od omówienia założeń programu) program zostanie niezaliczony, co wiąże się z otrzymaniem -3 pkt.

Tydzień zajęć:
0 - omówienie założeń programu
1 - pytania i konsultacje (maksymalna liczba punktów 3)
2 - 1 termin oddania programu (maksymalna liczba punktów 3)
3 - 2 termin oddania programu (maksymalna liczba punktów 2)
4- 3 termin oddania programu (maksymalna liczba punktów 1)
>4 program niezaliczony (-3 pkt) lub kolokwium zaliczeniowe (maksymalna liczba punktów 0)

Zapowiedziane kartkówki oceniane są w przedziale < –1 - 1> pkt. Każdą niezaliczoną kartkówkę (liczba uzyskanych pkt <0) należy poprawić na kolejnych zajęciach (ujemne punkty za niezaliczenie kartkówki nie ulegają anulowaniu).
Tabela ocen:
ocena    suma
~        punktów
2        <= 0
3        0,5 – 3,5
3,5     4,0 – 7,0
4        7,5 – 10,0
4,5     10,5 – 13,5
5        >= 14,0

Strona 4 z 4