dr inż. Marek Rydel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Publikacje

Publikacje

Drukuj PDF

2022

Stanisławski R., Kozioł K., Rydel M.: Implementation of fractional-order difference via Takenaka-Malmquist functions, Applied Mathematics and Computation, vol. 434, 2022, Article ID: 127452, DOI: 10.1016/j.amc.2022.127452

Stanislawski, R., Rydel, M., Li, Z.: A New Reduced-Order Implementation of Discrete-Time Fractional-Order PID Controller, IEEE Access, vol. 10, 2022, pp. 17417–17429, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3150883

Zhang X., Han Y., Królczyk G., Rydel M., Stanislawski R., Li Z.: Rescheduling of Distributed Manufacturing System with Machine Breakdowns, Electronics, vol. 11, no. 2, 2022, Article ID: 249, DOI: 10.3390/electronics11020249

Stanisławski R., Rydel M., Latawiec K.J.: Balanced Truncation Model Reduction in Approximation of Nabla Difference-Based Discrete-Time Fractional-Order Systems. In: Kulczycki P., Korbicz J., Kacprzyk J. (eds) Fractional Dynamical Systems: Methods, Algorithms and Applications. Studies in Systems, Decision and Control, vol 402. Springer, pp. 199-220, doi: 10.1007/978-3-030-89972-1_7

2020

Stanisławski R., Rydel M., Latawiec K.J.: New Implementation of Discrete-Time Fractional-Order PI Controller by Use of Model Order Reduction Methods. In: Bartoszewicz A., Kabziński J., Kacprzyk J. (eds) Advanced, Contemporary Control. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1196. Springer, doi: 10.1007/978-3-030-50936-1_100

Rydel M., Stanisławski R.: Computation of controllability and observability Gramians in modeling of discrete-time noncommensurate fractional-order systems, Asian Journal of Control, vol. 22, no.3, 2020, pp. 1052-1064, doi: 10.1002/asjc.2060.

2019

Galek, M., Stanislawski, R., Rydel, M., Latawiec, K.J., Lukaniszyn, M.: Fractional-order Difference Basis Functions - A new modeling concept for dynamical systems, 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 26-29.08 2019 Międzyzdroje, pp. 255-258, doi: 10.1109/MMAR.2019.8864665

Rydel M.: New integer-order approximations of discrete-time non-commensurate fractional-order systems using the cross Gramian, Advances in Computational Mathematics, vol. 45, no. 2, pp. 631--653.  doi: 10.1007/s10444-018-9633-5

Rydel M., Stanisławski R., Latawiec K.J.: Balanced truncation model order reduction in limited frequency and time intervals for discrete-time commensurate fractional-order systems, Symmetry, vol. 11/2, 2019, Article ID: 258. doi: 10.3390/sym11020258

Latawiec K.J., Stanisławski R., Łukaniszyn M., Rydel M., Szkuta B.: Grünwald-Letnikov-Laguerre modeling of discrete-time noncommensurate fractional-order state space LTI MIMO systems, 9th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications, 11-13.10 2017 Łódź, Lecture Notes in Electrical Engineering vol. 496, 2019, Springer, pp. 74-83, doi: 10.1007/978-3-319-78458-8_7

 

2018

Stanisławski R., Rydel M., Latawiec K.J.: New Stability Tests for Discretized Fractional-Order Systems Using the Al-Alaoui and Tustin Operators, Complexity, vol. 2018, Article ID 2036809, 2018, doi: 10.1155/2018/2036809

Stanisławski R., Latawiec K.J., Rydel M., Łukaniszyn M., Gałek M.: Predictive Control of Linear Fractional-Order Systems Based on Discrete-Time Fractional-Order Laguerre Filters, 23rd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 27-30.08 2018 Międzyzdroje, pp. 110-113, doi: 10.1109/MMAR.2018.8486031

Walaszek-Babiszewska A., Rydel M., Kashpruk N.: On the Equivalence between AR Family Time Series Models and Fuzzy Models in Signal Processing, IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing, 21-25.08 2018, Lviv, Ukraine, doi: 10.1109/DSMP.2018.8478553

Czuczwara W., Latawiec K.J., Stanislawski R., Łukaniszyn M., Kopka R., Rydel M.: Modeling of a Supercapacitor Charging Circuit Using two Equivalent RC Circuits and Forward vs. Backward Fractional-Order Differences, Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2018, doi: 10.1109/PAEE.2018.8441060

Szczegielniak J., Latawiec K.J., Łuniewski J., Stanisławski R., Bogacz K., Krajczy M., Rydel M.: A study on nonlinear estimation of submaximal effort tolerance based on the generalized MET concept and the 6MWT in pulmonary rehabilitation, PLOS ONE, Vol. 13, Issue 2, 2018, doi: 10.1371/journal.pone.0191875

Rydel M., Stanisławski R.: A new frequency weighted Fourier-based method for model order reduction, Automatica vol. 88, 2018, pp. 107-112, doi: 10.1016/j.automatica.2017.11.016. (author's post-print copy)

Rydel M., Stanisławski R., Latawiec K.J., Gałek M.: Model order reduction of commensurate linear discrete-time fractional-order systems, IFAC PapersOnLine vol. 51, no. 1, pp. 536-541, DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.05.090, 5th IFAC Conference on Advances in Control and Optimization of Dynamical Systems, ACODS 2018, Hyderabad, India, February 18 - 22, 2018, pp. 568-573 (author's post-print copy)

Rydel M., Stanisławski R.: Modeling of discrete-time fractional-order state-space systems using the frequency weighted Fourier-based method, 5th IFAC Conference on Advances in Control and Optimization of Dynamical Systems, ACODS 2018, Hyderabad, India, February 18 - 22, 2018, pp. 486-487

Latawiec K.J., Stanisławski R., Łukaniszyn M., Rydel M., Szkuta B.: FFLD-Based Modeling of Fractional-Order State Space LTI MIMO Systems, 1st International Conference on Applied Physics, System Science and Computers (APSAC2016), 28-30.09 Dubrovnik, Croatia, Lecture Notes in Electrical Engineering vol. 428,  Applied Physics, System Science and Computers, 2018, Springer pp. 293-302, doi: 10.1007/978-3-319-53934-8.

2017

Rydel M., Stanisławski W.: Selection of reduction parameters for complex plant MIMO LTI models using the evolutionary algorithm, Mathematics and Computers in Simulation, vol. 140, 2017, pp. 94-106, doi: 10.1016/j.matcom.2017.03.005

Stanisławski R., Rydel M., Latawiec K.J., Łukaniszyn M., Gałek M.: A comparative analysis of two methods for model predictive control of fractional-order systems, 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 28-31.08 2017 Międzyzdroje, pp. 159-163, doi: 10.1109/MMAR.2017.8046816

Latawiec K.J., Stanisławski R., Łukaniszyn M., Czuczwara W, Rydel M.: Fractional-order modeling of electric circuits: modern empiricism vs. classical science, Progress in Applied Electrical Engineering, 25-30.06 2017 Kościelisko, pp. 1-4, doi: 10.1109/PAEE.2017.8008998

Stanisławski R., Rydel M., Latawiec K.J.: Modeling of discrete-time fractional-order state space systems using the balanced truncation method, Journal of the Franklin Institute, vol. 354/7, 2017, pp. 3008-3020, doi: 10.1016/j.jfranklin.2017.02.003 (author's post-print copy)

Rydel M., Stanisławski R., Gałek M., Latawiec K.J.: Modeling of Fractional-Order Integrators and Differentiators Using Tustin-Based Approximations and Model Order Reduction Techniques, 8th Conference on Non-integer Order Calculus and Its Applications, 20-21.09 2016 Zakopane, Lecture Notes in Electrical Engineering vol. 407, Theory and Applications of Non-integer Order Systems., 2017, Springer pp. 277-286.

2016

Stanisławski R., Rydel M., Gałek M.: Implementation issues in discretization of fractional-order derivative using the Al-Alaoui operator, 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 27.08-01.09 2016 Międzyzdroje, pp. 844-847.

Bauer W., Rydel M.: Application of model reduction methods to the realization PI$^{\lambda}$D controller, 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, 27-29.06 2016, Vienna, pp. 611-614.

Rydel M., Stanisławski R., Bialic G., Latawiec K.J.: A Modeling of Discrete-Time Fractional-Order State Space Systems Using the Balanced Truncation Method, 7th Conference on Non-integer Order Calculus and Its Applications, 28-29.08 2015 Szczecin, Lecture Notes in Electrical Engineering vol. 357, Theoretical Developments and Applications of Non-Integer Order Systems., 2016, Springer pp. 119-127.

2015

Rydel M., Stanisławski W.: Selection of the objective function of reduction parameter optimization algorithm, and its impact on the properties of reduced MIMO models, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 24-27.08 2015 Międzyzdroje, pp. 591-595.

Rydel M.: Redukcja zlinearyzowanych modeli obiektów sterowania metodą Fraquency Weighted z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych, Zesz.Nauk.PO s.Informatyka, z.3, 2015, s. 153-166

Rydel M., Stanisławski R., Stanisławski W., Latawiec K.J.: A Comparative Analysis of Selected Integer-Order and Noninteger-Order Linear Models of Complex Dynamical Systems, 6th Conference on Non-integer Order Calculus and Its Applications, 11-12.09 2014 Opole, Lecture Notes in Electrical Engineering vol. 320, Advances in Modelling and Control of Non-integer Order Systems., 2015, Springer pp. 91-100.

2014

Rydel M., Stanisławski W.: Selection of reduction parameters of Rational Krylov Methods for complex MIMO LTI models using evolutionary algorithm., 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 02-05.09 2014 Międzyzdroje, pp. 720-725.

2012

Rydel M.: Redukcja modeli obiektów sterowania metodą Frequency Weighted z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego, MSiZwT'12, 18-22.06 Kościelisko, 2012, s. 207-210

 

2011

Stanisławski W., Rydel M.: Zredukowany hierarchiczny model matematyczny złożonego obiektu sterowania na przykładzie kotła energetycznego, [w:] Postępy Automatyki i Robotyki KAiR PAN, Pod red. Malinowski K., Dindorf R., Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, seria: Monografie, tom 16, część 2, 2011, s. 288-299

Rydel M. Stanisławski W.: Optymalizacja zredukowanych modeli matematycznych z zastosowaniem algorytmu dwustopniowego, Modelowanie Inżynierskie, tom 11, nr 42, 2011, s. 369-376 (link)

Stanisławski W., Rydel M.: Zredukowany hierarchiczny model matematyczny złożonego obiektu sterowania na przykładzie kotła energetycznego, XVII KKA, 19-22.06 Kielce-Cedzyna, 2011, s. 864-875

 

2010

Stanisławski W., Rydel M.: Hierarchical models of complex plants on basis of power boiler example, Archives of Control Sciences, vol. 20(LVI), nr 4, 2010, pp. 381-416

Rydel M., Stanisławski W.: Optymalizacja parametrów metod redukcji bazujących na dekompozycji SVD dla celów redukcji liniowych modeli obiektów sterowania typu MIMO, Metody Informatyki Stosowanej, vol. 24, nr 3, 2010, s. 197-220 (link)

Rydel M.: Zredukowane hierarchiczne modele złożonych obiektów sterowania na przykładzie kotła energetycznego, [w:] Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów, Pod red. Kacprzyk J., Oficyna Wydaw. PIAP, seria: Monografie Studia Rozprawy, Warszawa 2010, s. 67-80

Stanisławski W., Rydel M.: Problemy konstruowania modeli hierarchicznych złożonych obiektów sterowania cz. II, PAK nr 3, 2010, s. 287-291

Rydel M., Stanisławski W.: Problemy redukcji złożonych modeli obiektów sterowania, PAK, nr 2, 2010, s. 197-200

Stanisławski W., Rydel M.: Problemy konstruowania modeli hierarchicznych złożonych obiektów sterowania cz. I, PAK nr 2, 2010, s. 201-204

 

2008

Imaev D., Rydel M., Stanisławski W.: Redukcja modeli parowników przepływowych jako obiektów sterowania. XVI KKA, 11-15.05 Szczyrk, 2008. EXIT 2008, s. 198-207

 

2007

Górecki K., Tomaszewski M., Rydel M., Zygarlicki J.: System rejestracji zużycia energii elektrycznej w obiektach sieci elektroenergetycznej [w:] Modelowanie matematyczne procesów zaopatrzenia w ciepło i energię. Zagadnienia wybrane, Pod red: Dytczak M., Wydaw. Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Energetyka i Środowisko 2007, s. 311-316

 

2006

Stanisławski W., Rydel M.: Redukcja zlinearyzowanych modeli podsystemów kotła energetycznego jako obiektu sterowania. PAK, nr 10, 2006, s. 17-18

 

2005

Stanisławski W., Rydel M.: Modele hierarchiczne złożonych obiektów sterowania. XV KKA Warszawa 27-30.06 2005, PAN 2005, s. 149-154

Rydel M.: Analiza algorytmów redukcji liniowych modeli złożonych obiektów dynamicznych. Zesz.Nauk.PO s.Informatyka, nr 302 z.2, 2005, s. 69-90

Stanisławski W., Rydel M.: Aggregation of Hierarchical Models of Complex Control Objects Based on a Power Plant. Proc. of 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje 29.08-01.09 2005, s. 985-990


2004

Górecki K., Rydel M., Szmajda M.: Wykorzystanie systemów mikroprocesorowych w pomiarach statystyk przepięć w sieciach niskiego napięcia. IX Międzynarodowe Forum Energetyków "GRE 2004", Bielsko-Biała 07-09.06 2004, Zesz.Nauk.PO s. Elektryka, 2004 s. 193-199

Stanisławski W., Rydel M., Teska J.: Właściwości układu regulacji ciśnienia w kotle BP-1150 oraz analiza możliwości ich poprawy. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Energetyka 2004. Wrocław 03-05.11 2004, Journal of Transdisciplinary Systems Science, vol.9, Special Issue 2/2 2004, s. 900-907

Stanisławski W., Rydel M., Zygarlicki J.: Problemy redukcji modeli parownika kotła BP-1150. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Energetyka 2004. Wrocław 03-05.11 2004, Journal of Transdisciplinary Systems Science, vol.9, Special Issue 2/2 2004, s. 908-915

G
M
T
Funkcja mowy jest ograniczona do 200 znaków
Funkcja mowy jest ograniczona do 200 znaków